ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Mr.Lin Haoye ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันชงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมคณะผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบชองที่ระลึก กับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Mr.Lin Haoye ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันชงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5394346933919801


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง