กิจกรรม Big Cleaning Day “สะอาด สะดวก ปลอดภัย”วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 15.00 -16.00 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝ่ายอาคารสถานที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “สะอาด สะดวก ปลอดภัย” เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลิฟท์ ห้องน้ำ ราวบันใด ทางเดิน ประตูเข้า-ออก เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ-เก้าอี ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามัคคีปฏิบัติการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่พบปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://web.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5402438683110626


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 54 ครั้ง