ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ผลการบริหารงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ผลการบริหารงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในกิจกรรมมีการกล่าวรายงานผลงานความก้าวหน้าของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมการดำเนินงานในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อคณะกรรมการประเมินนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ พร้อมทั้งรับนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นทิศทางเดี่ยวกันและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5458502284170932


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง