รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานจ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน๔ปี)ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 270722_093715.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง