ประกวด THM IDOL       ในช่วงค่ำของวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการประกวด THM IDOL 2022 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Freedom of Expression and Gender Equality” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ร่วมแสดงความสามารถโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ บนเวทีประกวด THM IDOL แห่งนี้ ผู้ประกวดทุกคนได้นำเสนอความเป็นตัวเอง พร้อมแสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์และโดยเท่าเทียม
      ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และจากคณาจารย์หลายท่านร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย อาจารย์ ดร.โอชัญญา บัวธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมสถาบันขงจื่อ (พื้นที่ ม.เก่า) และทำการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านเพจ Facebook: THM IDOL ควบคู่กันไปด้วย โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 9 คน และผลการประกวดเป็นดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ THM IDOL 2022 ได้แก่ เจแปน หรือ นายเจษฎาพร แก้วลี (THM 07) สาขาการจัดการโรงแรม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เดวี่ หรือ นายธงมงคล (THM 06) สาขาการจัดการท่องเที่ยว
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (+ Popular Vote) ได้แก่ ชาขิง หรือ นางสาวณิชารีย์ สีโสภณ (THM 08)
      ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องเข้าร่วมการประกวดบนเวที MSU AMBASSADOR 2022 "GENDER EQUALITY" ขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝากทุกคนเป็นกำลังใจ ร่วมชม และเชียร์ตัวแทนของเราด้วยนะครับ
      และเหนือสิ่งอื่นใด กิจกรรมการประกวด THM IDOL นี้ เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของแรงสนับสนุนจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะที่มีให้แก่นิสิตในคณะทุกกลุ่ม ทุกสาขา และที่สำคัญคือทุกเพศอย่างเท่าเทียม โดยจะต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
       *สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมเมื่อคืน สามารถชมย้อนหลังได้ที่เพจ THMIDOL นะครับ หรือสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้จาก Facebook Fanpage: MSU Ambassador 2022 : MSU Ambassador 2022
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5499351530086007/5499209903433503/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: เพจ THM IDOL
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง