อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก      วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันยก หรือ “Western Dinning Etiquette” ให้แก่น้องๆ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ในโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีพี่ๆ นิสิตจิตอาสา ชั้นปีที่ 4 รับหน้าที่พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและสาธิตขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร อาทิ การใช้ผ้ากันเปื้อน ตำแหน่งการวางและการใช้งานช้อน-ส้อม ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างรับประทานอาหารของชาวตะวันตก ฯลฯ เพื่อให้น้องๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปูพื้นฐานให้น้องๆ ได้เข้าใจความหลากหลายและความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมของต่างชาติ และเมื่อเติบโตไปสู่สังคม น้องๆ จักได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามวาระและโอกาสต่างๆ ต่อไป
      คณะฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่น้องๆ นักเรียนในครั้งนี้ด้วยครับ ***รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5514410548580105/5514402905247536/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร/นรฤษ ราวะรินทร์
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา/นรฤษ ราวะรินทร์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง