อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสื่อความหมายธรรมชาติ      หน่วยวิจัยท่องเที่ยวและโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส โดย อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบสื่อความหมายธรรมชาติ
      ในโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ให้กับบุคลากรวนอุทยานน้ำตกผาหลวง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2565
      โดยผลของการจัดกิจกรรม ทางวนอุทยานน้ำตกผาหลวง จะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบการสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5533276113360215/5533165790037914/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง