โครงการสถานประกอบการพบนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Job Fair) ประจำปี 2565วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสถานประกอบการพบนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งด้านการท่องเทียวและโรงแรมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นิสิตจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สู่การทำงานและการฝึกงาน ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการมีอาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ธราธร บุ้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยกิจกรรมเป็นการสัมภาษณ์นิสิตจากผู้ประกอบการทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 6 หน่วยงาน และมีนิสิตให้ความสนใจจำนวนมากกว่า 200 คน ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5539327386088421


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง