ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ และทีมวิจัยหน่วยวิจัยท่องเที่ยวและโรงแรม มมสในโอกาศได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ " Japan Post-COVID-19 Revisit Intention The Influence of Tourists Memorable Dining Experiences and the Moderating Effect of Perceive Risk "


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง