ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ “The Role of Authenticity in the Luxury Hotel Experienceขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ >>> หัวข้อ “The Role of Authenticity in the Luxury Hotel Experience: A Mixed Methods Study of the Hotel Sector in the United Kingdom” โดย Assistant Professor Dr. Umut Kadir OGUZ, Karabük University, Republic of Turkiye ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ทาง Webex meeting: https://meet285.webex.com/meet285/j.php Meeting Number: 2640 403 5148 Meeting password: nJyvMtiZ639 หรือทาง Live Facebook: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu Faculty of Tourism and Hotel Management, MSU would like to invite you to join a Special Talk. Topic: The Role of Authenticity in the Luxury Hotel Experience: A Mixed Methods Study of the Hotel Sector in the United Kingdom. By Assistant Professor Dr. Umut Kadir OGUZ, Karabük University, Republic of Türkiye and Moderator of the event is Dr. Philaiwan Chompupor, Mahasarakham University, Thailand. Date: Saturday September 10, 2022 Time: 09:00-12:00 am. Virtual Venue: Webex meeting: https://meet285.webex.com/meet285/j.php Meeting Number: 2640 403 5148 Meeting password: nJyvMtiZ639 Live Facebook: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/a.410620795625798/5597609686926857/?type=3


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง