“งานโรงแรมเข้าแล้วออกยากจริงหรือ?” มาร่วมค้นหาคำตอบกัน!      ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Once A Hotelier, Always A Hotelier”
โดยวิทยากร คุณทัศนัย สินอากร General Manager : Sela I Chiang Mai .
   - วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 เป็นต้นไป.
   - ณ ห้องเรียน TH204 ชั้น 2 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/a.1697425790278619/5606174289403730/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง