ประชาสัมพันธ์:การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่9      ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญ สถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วม " การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 9 " ในการแข่งขันประกอบไปด้วย
   การแข่งขันระดับชาติ
1.การแข่งขันตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2.การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
3.การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม
4.การแข่งขันการตกแต่งเตียงโรงแรม
5.การแข่งขันทำคลิปวีดีโอ "ท่องเที่ยว สนุก ผจญภัย ใส่ใจยั่งยืน"
   การแข่งขันระดับนานาชาติ
6.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(English Public Speaking)
7.การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
8.การแข่งขันทักษะด้านการตกแต่งเค้ก
สามารถสอบถามและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>> https://www.facebook.com/111719778331891/photos/a.112662198237649/113467428157126/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง