“ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ THM”เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 08.30 น. - 12.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ THM” สำหรับนิสิตและผู้สนใจ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ นำไปเป็นโลหิตสำรองนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต และเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้นิสิตเป็นผู้มีความเสียสละและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำความดีต่อสังคม เพื่อนำไปสู่บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพรับใช้สังคมต่อไป ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5647114911976334


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง