กลุ่มโรงแรมเคปแอนด์แคนทารี รับสมัครนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพ       เนื่องด้วยกลุ่มโรงแรมเคปแอนด์แคนทารี ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจโรงแรมมากว่า 40 ปีแล้ว ปัจจุบันมีโรงแรมชั้นนำในเครือกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆอันได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย ชลบุรีระยอง นครราชสีมา ฯลฯ ตัวอย่างเช่น โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต โรงแรมเคปกูดู โรงแรมเคปฟาน สมุย แคนทารี่ เชียงใหม่โคราช ระยองเป็นต้น
       ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการฝึกงานด้านการโรงแรมให้แก่นิสิตนักศึกษา จำนวนมาก ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว และแผนกแม่บ้าน สามารถรองรับได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวตลอดปี ด้วยสถาบันของท่านเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมันเป็นเวลายาวนาน บริษัทจึงขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งฝึกงานโรงแรมเครือเคปแอนด์แคนทารีตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาของท่านได้มีข้อมูลเพื่อพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่จะฝึกงานต่อไป
       จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งฝึกงานดังกล่าวหากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สมัครเข้าฝึกงาน สามารถติดต่อได้ที่
       คุณจีริเนตร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 081-651-7867 , 02 253 0178 ต่อ 318
       email chirihrd@gmail.com , LINE ID: bossyman59
       เว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง