โรงแรมคาเพลล่า กรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน      ด้วยโรงแรมคาเพลล่า กรุงเทพ เปิดโอกาศให้นิสิตนักศึกษารุนใหม่ ได้พัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์ทำงานจริงในแผนกต่างๆ
***นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>Downloadเอกสาร<<< ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 220922_101228.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง