โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ      วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วม โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานบริการซึ่งเป็นองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ช่วยให้นิสิตให้เข้าใจระบบงานริการภายในโรงแรมที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจากผู้ปฏิบัติงานจริงและบทบาทของงานโรงแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในฐานะผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม>>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5661572637197228/5661571540530671/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: นรฤษ ราวะรินทร์
เขียนข่าว: นรฤษ ราวะรินทร์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง