ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ตามที่คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 นั้น
      บัดนี้การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตาม Downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 270922_135521.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 8 ครั้ง