ประกาศผลการสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศรับสมัครคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว
      จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ตามเอกสารแนบ Downloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 290922_135120.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง