คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจําป 2565เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 2565 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมมีการตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมีการแห่ขบวนต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะนำไปทอดถวาย ณ วัดดอนยม บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5732830470071444


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง