คณะท่องเที่ยวฯ หารือร่วมสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายจีน)เกี่ยวกับแนวทางแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ 3+1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน       เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันต้อนรับ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันจงขื่อ และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันขงจื่อ และ Guangxi University for Nationalities, China ต่อไป
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5732729786748179/5732723863415438/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง