การประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 7       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ "Regenerative Tourism - การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน"
       พบกับการเสวนาวิชาการ โดย
- คุณริศรา ศิริพรหมโชติ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
- คุณกนกลดา บุตรพิมพา เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ดำเนินรายการโดย อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       การสัมมนาวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
- Date: 4 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น.
- Venue: Cisco Webex
- Meeting link: https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php...
- Meeting number: 2559 673 9140
- Meeting password: JGtJuRhR538
****ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/JoTgEcBHVaiScLZXA
***รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/a.410620795625798/5774044289283395


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 5 ครั้ง