ต้อนรับและรับฟังสรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรับฟังสรุปผล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังสรุปผลจากคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5781454831875674


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง