ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากรและอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUSคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากรและอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS #THMMSU #SCOPUS #Publications #THM #MSU #Research #มมส #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง