ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผล มมสวันที่ 11 พ.ย 65 เวลา 13.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในการต้อนรับมี อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผล เรื่องระบบการลงทะเบียนของนิสิต และแอพพลิเคชั่น สำหรับแจ้งเตือนในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย พร้อมมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผลด้วย ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5821312274556596


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 7 ครั้ง