เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต
       เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ม.ค.2566 ทาง>>>https://forms.gle/1BJ1d55QrTjDe8EE9 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Downloadเอกสาร : 151222_102653.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง