ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “แคนนาคราช”ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “แคนนาคราช” ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมแคนโลก โดยมีกำหนดเข้ารับมอบรางวัลใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 04 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง