คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ปี 66(ภาคอีสาน 1)       มาจ้า ว่าที่ชบาช่อที่ 23 จ๋า...
       มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ปี 66 (ภาคอีสาน 1) วันที่ 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 นี้ (ใช้ TGAT/TPAT ปี 66) เลือกสูงสุด 4 อันดับ >>>เลือกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เชคข้อมูลเล้ย...
   =>>เกณฑ์รับสมัครรายคณะ
https://admission.msu.ac.th/?page=2
   =>>ระเบียบการสมัคร ปี 2566
https://admission.msu.ac.th/?page=7
   =>>ข้อมูลรายคณะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
https://admission.msu.ac.th/?page=6
   =>>เชคค่าเทอม
https://admission.msu.ac.th/?page=8
   =>>จองหอพัก
https://dorm.msu.ac.th/
   =>>สมัครทาง =>>>https://admission.msu.ac.th
   =>>สมัคร/อัพโหลดเอกสารออนไลน์พร้อมชำระค่าสมัครผ่าน QR-CODE
   =>>สอบถามเพิ่มเติม: กองบริการการศึกษา มมส เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-4371-9820 อัตโนมัติ 0-4371-9800 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ1204


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง