ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับทุน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการคัดสรรและการส่งเสริมการตลาด เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการบริการวิชาการและโครงการ U2T มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 11 ครั้ง