โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ จัดโครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมเป็นการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมรับพรปีใหม่จากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรในคณะ ในวาระขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังมีการกล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรปีใหม่จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.6005424826145339


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 17 ครั้ง