โครงการบรรยายชี้แจงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3       วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 อาจารย์ธราธร บุ้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ จัดโครงการบรรยายชี้แจงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2566 โดยมีประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 สาขา ร่วมชี้แจงพร้อมให้ข้อคิด และแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม=>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.6020062251348263/6020057358015419/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สิริการย์ ทองสุมาตร
เขียนข่าว: สิริการย์ ทองสุมาตร

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง