บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โควต้า รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม       บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โควต้า รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 2 ราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณี บุญไชย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยทั้ง 2 มีความสนใจในหลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต และ ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม=>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.6026240954063726/6026239914063830


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ชิตพล พลโสดา
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง