โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมวันที่ 17 - 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้นำนิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการที่พักและการบริการภัตตาคาร ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมเสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ทั้งในส่วน Front Office และ Back Office และรับฟังบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก Table Etiquette โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ของโรงแรม และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมห้องพักภายในโรงแรม (Room Inspection) เพื่อเรียนรู้ประเภทห้องพัก (Room Types) ราคา (Prices) สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities & Amenities) เพิ่มพูนความรู้ด้านงานบริการซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.6032239216797233/6032233720131116/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร.เยาวภา นียากร/อ.ดร.พรพิมล ศรีธเรศ
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง