ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุธิดา อุปจันทร์       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุธิดา อุปจันทร์ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม ในโอกาศ​ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "นิสิตต้นแบบ MSU For All" ประจำปีการศึกษา 2565
       ปัจจุบัน นางสาวสุธิดา หรือ ปลาย เป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง งานสวัสดิการ และเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยมาด้วยดีโดยตลอด
       ขอให้นิสิตประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และจงรักษาความดีนี้ไว้สืบไป


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง