ประกาศผลการประเมินปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รอบการประเมินที่1      ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่1 (ปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กถมภาพันธ์ 2564)
      ทั้งนี้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียด Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 252 ครั้ง