ขอแสดงความยินดีกับ โอฬาร อุทรักษ์ ชบา 9คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ขอแสดงความยินดีกับ โอฬาร อุทรักษ์ ชบา 9 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักผักและผลไม้ (ประเภททีม) ทีม 2 คน 2 ชั่วโมง ในงานเทศกาลอาหารหัวหินประจำปี 2558 (Hau Hin Food Festival 2015)


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 263 ครั้ง