การประกวดแข่งขันการปรุงอาหารเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2015       เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 นำทีมโดย อาจารย์สรายุทธ  มูลอัด, อาจารย์หริรักษ์  จันทิมะ และอาจารย์พันธ์เทวัช ยังดี ได้นำนิสิตสาขาหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ การประกวดแข่งขันการปรุงอาหารเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟไทยแห่งปี "Thailand Ultimate Chef Challenge 2015" ณ IMPACT Forum Hall9 เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ้งได้รับลางวัลดังนี้
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมใบประกาศ สำหรับการแข่งขันประเภททีม 3 คน การประกอบอาหารจากปลาลุ่มแม่น้ำโขง “Mekong Culinary Challenge”

  1. นายเกียรตินิรันดร์  ชุมนา
  2. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช
  3. นางสาวพิลาวัลย์  ยอดสุรินทร์

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมใบประกาศ สำหรับการแข่งขันประเภททีม 3 คน การประกอบอาหารจากปลาลุ่มแม่น้ำโขง “Mekong Culinary Challenge”

  1. นางสาวปรัชญาพร  โพธิ์ละเดา
  2. นางสาวชนิสรา  นันดี
  3. นางสาวจันทนา  อบอุ่น

ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย Diploma สำหรับการแข่งขันประเภททีม 3 คน การประกอบอาหารจากปลาลุ่มแม่น้ำโขง “Mekong Culinary Challenge”

  1. นายสายันต์  ลำเลียว
  2. นางสาวนนท์ปรีญาณ์  จันทร์เขียว
  3. นางสาวศิรินทรา  ใจภักดี

ประเภทเดี่ยว  ได้รับรางวัลชมเชย Diploma สำหรับการประกอบอาหารจากเนื้อไก่
นางสาวสุวนันท์  คนไทย 
ประเภทเดี่ยว  ได้รับรางวัลชมเชย Diploma สำหรับการประกอบอาหารไทยประยุกต์
นางสาวจีรประภา  ภัคดีบุรุษ


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 268 ครั้ง