รางวัลแข่งขันการประกอบอาหาร FOOD and HOTELEX 2014 วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557          เมื่อวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้นำคณะนิสิตที่มีความสามารถด้านการประกอบอาหารที่โดดเด่น ภายใต้การดูแลจาก อาจารย์ สรายุทธ มูลอัต (อาจารย์ประจำรายวิชาครัวและการปรุงอาหาร) เข้าร่วมแข่งขันในงาน FOOD and HOTELEX 2014 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดยงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการต่างๆ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไฮไลท์ในงานี้ได้มีการจัดแข่งขันการประกอบอาหารและ Barista (สุดยอดนักชงกาแฟ) หลายรายการ

          ในงานนี้คณะการท่องเที่ยวฯได้ดำเนินการฝึกฝนและคัดเลือกนิสิตเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ทีมและได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ดังนี้


รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดแข่งขันส้มตำถาด  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ 

1. นายทองเพชร  ไฟสีลา

             
รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ


1. นายทองเพชร  ไฟสีลา 
2. นางสาวศิรินทรา  ใจภักดี 


รางวัลเหรียญทองแดง  จากการประกวดอาหารตะวันตก  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ 


1. นายสายันต์  ลำเลียว 
2. นางสาวสุวนันท์  คนไทย 
3. นางสาวจีรประภา  ภักดีบุรุษ
4. นายนิวัต  อิ่มสำอาง 


รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดอาหารอีสานประยุกต์  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ 


1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เสวยราช 
2. นางสาวศุรีพร  พรมลี 
3. นายชนะโชติ  โสดาดง

        โดยรางวัลดังกล่าว ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาฝีมือการประกอบอาหารให้แก่นิสิตต่อไป ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้นิสิตทุกคน


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม 2557
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 267 ครั้ง