ดร.ปรีดา ไชยา อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการรับรองจากการอบรม Pro-Executive Power Program จาก “สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส”          ดร. ปรีดา ไชยา อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้รับการรับรองการเข้าอบรมคุณสมบัติของการสร้างภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ หรือ Pro-Executive Power Program เป็นระยะเวลา 9 เดือน จาก “สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส” ซึ่ง “เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 82 ปี ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพก่อตั้งโดย จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส เมี่อปี 2466

          โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่งทั่วโลก สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมทุกระดับ และปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้” คุณประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นผู้มอบใบรับรองวุฒิบัตรให้กับ ดร. ปรีดา ไชยา โดยมีคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้เป็นนักวิชาการบริการมืออาชีพในระดับสากล โดยเป็นการรับรองทักษะความชำนาญการใน 3 ด้าน คือ

          ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ภายนอก เช่น การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สไตล์ทรงผม มาดและท่วงท่าที่น่าเชื่อถือของนักบริหารมืออาชีพ

          ด้านการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร เช่น เทคนิคการพูด การใช้เสียงและภาษากาย และ DISC Assessment เพื่อการสำรวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสาร

          ด้านการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของมืออาชีพ เช่น จิตวิทยาการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ มารยาทและทักษะในการเข้าสังคมธุรกิจอย่างมืออาชีพ และ Wine Testing and Sit-Down Dinner Training at Hotel รวมถึงการเพิ่มพลังทักษะการเอาชนะการเจรจาต่อรองของนักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 315 ครั้ง