โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 (English Camp #5)         ในระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ทั้ง 4 ชั้นปี ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 (English Camp #5) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมี อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร และอาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นิสิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตรู้จักแบ่งปันความรัก ใส่ใจดูแล และสร้างความสามัคคีระหว่างพี่และน้องด้วย


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 เมษายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 272 ครั้ง