สอบสัมภาษณ์นักเรียน ประเภทโควตารับตรง     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยสาขาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เนื่องด้วยกระแสที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อการประกอบอาชีพอิสระ 8 สาขาอาชีพ ซึ่งการบริการและการท่องเที่ยว เป็นอีกสาขาอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

     โดยบรรยากาศการสัมภาษณ์ในปีนี้ มีจำนวนนิสิตเข้ารายงานตัวสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้น โดยคณาจารย์ผู้สัมภาษณ์กล่าวว่า นักเรียนหลายคนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่องานบริการ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งบุคลิกภาพและความมั่นใจ แต่ก็มีอีกหลายคนที่แสดงอาการประหม่าและตื่นเต้น ทั้งนี้ได้มีรุ่นพี่จากทุกสาขาวิชาคอยให้กำลังใจและคำแนะนำต่อนักเรียนในการสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง ส่วนผลการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะดำเนินการประกาศในวันที่ 30 มกราคม 2558 ต่อไป


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 มกราคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 252 ครั้ง