โครงการบริการวิชาการ      เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมจัดเลี้ยง ชั้น 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ “อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำขนมอบ และขนมหวาน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ บุคคลทั่วไปและนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 265 ครั้ง