โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด รับสมัครครูเอก ไทย อังกฤษ ปฐมวัย วุฒิตรงมีใบประกอบ มีประสบกาณ์ 15000 บาทโรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด รับสมัครครูเอก ไทย อังกฤษ ปฐมวัย วุฒิตรงมีใบประกอบ มีประสบกาณ์ 15000 บาท 

วุฒิไม่ตรงไม่มีใบประกอบลดหลั่นลงมา
ทดลองงาน 3 เดือน รับวันละ 300 ผ่านการประเมินรับเงินเดือนตาม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2419 ครั้ง