ปฏิทินวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560ปฏิทินวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


แนบไฟล์ : 150317_103806.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 179 ครั้ง