ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่น” และรางวัลวิจัยดีเด่น “BEST PAPER AWARD”อาจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมโล่เกียรติยศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังได้รางวัลวิจัยดีเด่น “BEST PAPER AWARD” จาก Assumption University of Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ   The AU International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era ประจำปีพุทธศักราช 2560 นี้ด้วย


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2560
 
ประกาศ : สกลวรรณ เชื้อภักดี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 371 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร