ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี "อาจารย์ สุวิชชา ศรีถาน" ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2561
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 419 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร