ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2561


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 กรกฏาคม 2561
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 732 ครั้ง