ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน1ป้ายและปดสเตอร์A3จำนวน100แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง