ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุมจำนวน2ครั้งวันที่14-15มีนาคม2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 290420_112422.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง   
 
 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร