ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 050620_105021.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 5 ครั้ง