ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63 จำนวน1เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 050620_105205.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง